Day: March 22, 2020

Teach Your Monster to Read ฝึกอ่านภาษาให้ลูกน้อยTeach Your Monster to Read ฝึกอ่านภาษาให้ลูกน้อย

Teach Your Monster to Read แอพพลิเคชั่นเกมออกเสียงที่มาพร้อมกับความน่ารักและการออกเสียงที่จะช่วยพัฒนาการเด็กน้อยให้เรียนรู้ในการอ่านคำและการเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้น จากการนำเสนอรูปแบบที่น่าสนใจซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเห็นพัฒนาการที่เติบโตและเปลี่ยนขึ้นมาได้สำเร็จจากระยะเวลาไม่นาน และยังมีส่วนช่วยให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้และรักการอ่านมากขึ้น ซึ่งการนำเสนอรูปแบบให้มีความน่าสนใจมากขึ้นจึงเป็นการอ่านที่มีรูปแบบน่าสนใจจากการใช้สัตว์ประหลาดเข้ามาสอนอ่าน                 หากใครมีลูกน้อยและมีความต้องการสร้างพื้นฐานการอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน Teach Your Monster to Read เป็นอีกหนึ่งแอพที่จะช่วยให้คุณ สามารถทำการอ่านให้เป็นเรื่องที่สนุกได้มากขึ้นจากการใช้ตัวละครเป็นสัตว์ประหลาดในการผจญภัยในโลกมหัศจรรย์ และมีตัวละครมากมาย เป็นแอพที่มีส่วนช่วยในเรื่องการพัฒนาความรู้ การอ่านให้เป็นเร็วขึ้น ความแม่นยำของการจำอักษร การผสมคำ การแบ่งคำ ช่วยให้เด็กน้อยสนุกกับการอ่านแลการเรียนรู้                 การใช้แอพเข้ามช่วยให้เด็กเล็กอ่านออกมากขึ้นด้วย Teach Your Monster

READ MOREREAD MORE